เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์

  1. บัตรนี้ออกโดยบริษัทเซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด (“บริษัท”)
  1. บัตรนี้ใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, อีทไทยโซนตลาด, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, โกว้าว, โกเพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และมูจิ ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
  1. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่ง, สินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ, สินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
  2. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุด หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือกรณีบัตรสูญหาย
  4. บัตรนี้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกบัตร ท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรได้ ที่ เมจิกกิฟการ์ด คอลเซ็นเตอร์ 02-100-8777, หรือนำบัตรมาตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่จุดแคชเชียร์ หรือจุดลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อบัตรหมดอายุแล้ว มูลค่าคงเหลือในบัตรจะไม่สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ และ/หรือไม่สามารถขอคืนมูลค่า ขอเปลี่ยน ทอน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บัตรนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาไปตามความจำเป็นหรือการตัดสินใจของบริษัท บริษัทจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ ซึ่งการแจ้งล่วงหน้าอาจไม่สามารถทำได้ทุกการเปลี่ยนแปลง (เช่น เรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจคาดหมายได้)
  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เมจิกกิฟการ์ด คอลเซ็นเตอร์ 02-100-8777
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ Magic Gift Card Call Center โทร 02 100 8777
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 20:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10:30 – 20:00 น.
หรือส่งอีเมลมาที่ cpmsupport@central.co.th