ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

“แค่ทำสักครั้ง” เซ็นทรัล ทำ บอกเล่าความสุขของการทำแบบไม่เคยถอย

เซ็นทรัล ทำ บอกเล่าความสุขของการทำแบบไม่เคยถอย ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “แค่ทำสักครั้ง” ที่ถ่ายทอดความเชื่อทั้งใจว่าพลังของ “ทุกการลงมือทำ” จะสะสมรวมกันเพื่อ “สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” ได้จริง

วัฒนธรรมผ้าทออันทรงคุณค่าถูกส่งต่อยังรุ่นสู่รุ่นใน ต.นาหมื่นศรี จ.ตรัง เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อันแข็งแรงที่บ้านเกิด อ.แม่ทา จ.เชียงใหม่ การเรียนรู้นอกห้องเรียนต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ให้โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา รวมไปถึงขยะที่ได้เปลี่ยนกลับมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นของพวกเรา
ผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ได้เปลี่ยนความสนใจ ความรู้สึก ความคิด และตอกย้ำความเชื่อที่ว่าทุกการลงมือทำ แม้เพียงสักครั้ง จะช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม
เราขอชวนคุณมาลงมือทำด้วยกันสักครั้ง และทำต่อ ๆ ไป เหมือนพวกเราที่เซ็นทรัล ทำ

อ่านเพิ่มเติม www.centraltham.com/thamsformation