ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

ประกาศแจ้งเรื่องสำคัญ สำหรับลูกค้าผู้ซื้อและผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

บริษัท Central Payment จำกัด ขอเรียนคุณลูกค้าที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ซื้อหรือได้รับบัตรของขวัญในเครือเซ็นทรัล ภายใต้ชื่อบัตรของขวัญ Central, CenPay, Central Group, และ Magic  ตั้งแต่ปี 2561 (และก่อนหน้านั้น) และไม่ได้นำบัตรมาใช้เลยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงวันนี้ ขอให้ท่านโปรดนำบัตรของท่านมาใช้ซื้อสินค้าที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เพื่อให้บัตรเกิดความเคลื่อนไหวอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (ปีหน้า)

เนื่องด้วยบริษัทจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบและบริหารจัดการบัญชีบัตรของขวัญ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 5 ปี เพื่อรักษาบัญชีบัตรของขวัญเหล่านี้ต่อไป

หากบัตรที่ออกตั้งแต่ปี 2561 (และก่อนหน้านั้น) ยังไม่ถูกนำมาใช้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (ซึ่งจะมีระยะเวลานานมากกว่า 5 ปีขึ้นไปแล้ว) บริษัทจะเริ่มคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัญชีและจัดเก็บข้อมูลเพื่อรักษาบัญชีบัตรของขวัญนี้เป็นจำนวนเงิน 50 บาทต่อปี หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัตร โดยจะตัดออกจากมูลค่าที่มีอยู่ในบัตรของขวัญแต่ละใบ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2567 เป็นต้นไป โปรดดูภาพประกอบข้างล่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้จะมีผลกับบัตรของขวัญที่เป็นบัตรพลาสติก (Gift Card) บัตรของขวัญที่เป็นกระดาษ (Gift Voucher) โปรดดูตัวอย่างรูปบัตรในหน้าถัดไป

ท่านสามารถตรวจสอบว่าบัตรของขวัญของท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่อไปนี้ (1) ทาง Inbox ใน Facebook @MagicGiftCardThailand หรือ (2) โทรมาตรวจสอบได้กับฝ่ายบริการลูกค้าที่โทร 02-100-8777 (3) ตรวจสอบด้วยตัวเองได้ที่เคาน์เตอร์ Customer Service ที่ห้าง Central และ Robinson ทุกสาขา (4) สำหรับลูกค้าองค์กร ติดต่อที่ทีม Central Direct 02-793-7892

บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การอุปการะคุณซื้อบัตรของขวัญ Central, CenPay, Central Group, และ Magic และสุดท้ายนี้ บริษัทขอความกรุณาคุณลูกค้า โปรดนำบัตรของขวัญดังกล่าวมาใช้ซื้อสินค้าได้ทุกชิ้น ทุกแผนก ทุกสาขา ทุกวัน ในเวลาทำการ ที่ร้านค้าในเครือ Central Group ที่ร่วมโครงการนี้

บริษัท Central Payment จำกัด